DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ

DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ

Damla Sulama Sistemleri

Özellikle ihtiyaç duyulan suyu sistemin uygulandığı alanlara, istenen oranlarda aktarılmasını sağlaması bakımından tercih sebebi olan bir akıllı sulama sistemidir. Daha çok tarım alanlarının sürekli ve düzenli sulamasında kullanılmak amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. Ancak bitki ekili alanların sulanmasında da tercih edilebilir. Yöntemin uygulanması ve kullanımı basit olmakla birlikte aynı zamanda ekonomik bir sulama yöntemi olarak karşımıza çıkar.

Damla Sulama Nasıl Yapılmalıdır?

 • Damla sulama borusunu ambalajından çıkararak makara veya kangal açma düzeneğine yerleştiriniz.
 • Bobinleri açılırken boruların metal kısımlara sürtünmemesine-yıpranmamasına dikkat ediniz.
 • Borular serilirken kıvrılmamasına ve kırılmamasına özen gösteriniz.
 • Damlama Borusu toprak üzerinde sürüklenerek serilmemelidir. Sürükleme borunun yıpranmasına ve delinmesine sebep olabilir.
 • Yassı tip damlama borularını, deliklerini yukarı gelecek şekilde seriniz.
 • Damla sulama boruları toplanmadan önce hat sonları açılmalı ve boru içerisindeki atıklar temizlenmelidir. Boru içerisindeki karbonat yığılmaları % 0,5 – 1,0 HCl çözeltisinin borulara enjekte edilmesi ile temizlenir. Tıkanmanın giderilebilmesi için eriyiğin 5-15 dakika damlatıcılarla temas etmesi gerekir. Demir birikintileri için H2SO4 kullanılır
 • Damla Sulama Boruları içerisinde bulunan damlatıcılar yosun, kum, silt, kil, suda bulunabilecek ağır metaller, yosun kalıntıları, bakteri çamurları vb sebeplerle tıkanabilir. Bu sebeple damla sulama borularının kullanıldığı sistemlerde filtre kullanılmalıdır.
 • Damla sulama borularının debi ölçülerinin belirlenmesinde, projelendirilmesinde ve boruların tarifinde basınç 1 bar olarak alınır (TS ISO 9261).
 • Damlama borularının tıkanmasındaki ana sebep bir filtrasyon sisteminin olmaması veya sistem var ise de uygun çalıştırılmamasıdır.
 • Sulama suyu sulanacak alanlara verilmeden önce bütün vanalar açılmalı ardından da sulama yapılacak alandaki vanalar açık kalacak şekilde diğerleri kapatılmalıdır. Damlama borularının basınçları kontrol edilmelidir. Eğer basınç yüksekse ana hat vanası kısılarak basınç ayarlanmalıdır.
 • Damla Sulama Boruları düzenli olarak yıkanmalıdır. Gerektikçe sulama suyuna kimyasal iyileştiriciler eklenmelidir.
 • Ana damlama boruları montaj önce temiz olmalıdır. Montaj sırasında boruların hat sonları kapalı tutulmalıdır.
 • Ana borulara açılacak deliklere, damlama boruları hemen takılmalıdır. Montaj bittikten sonra sistem su ile temizlenmelidir.
 • Gübreleme işlemi sonunda sulama sistemine en az 30 dakika daha su verilerek sistemin temizlenmesi sağlanır.Suda tamamen ve kolayca erimeyen gübreleri kullanmak damlatıcıların tıkanmasına sebep olabilir.
 • Gübreleme işlemi sulama sistemi çalışma basıncına ulaşıldıktan sonra yapılmalıdır.Kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarının yüksek konsantrasyonlarının neden olduğu sert su boru cidarlarını ve damlatıcıları kapatarak akış miktarını azaltır. Bu durumda tüm mevsim boyunca periyodik olarak HCl enjeksiyonu gerekir. Ca ve Mg konsantrasyonlarının düşük olması durumunda birkaç yılda bir HCl verilmesi önerilir.
 • Tıkanmış olan damlatıcıları değiştirebilmek için nipel veya redüksiyon kullanarak boruya ek yapıp tıkanmış damlatıcıları değiştiriniz. Hasatta kullanılan, makine ve ekipmanlar, sandık vb ürün toplama kapları, el aletleri damlama borularına hasar verecek şekilde kullanılmamalı ve boru üzerine bırakılmamalıdır.

Damla Sulama Sistemleri Kurulumu

AÇI YAPI & TESİSAT olarak uzman ekibimizle bahçenize ya da daha tarımsal arazinize damla sulama sistemi kurulumunu başarıyla yapmaktayız. Ayrıca kurulum sonrası belli aralıklarda bakım hizmeti vererek, sistemin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamaktayız. Burada asıl amaç, sulama işlemine harcanan zamanın en aza indirgenmesi ve en doğru sulama miktarının otomatik olarak belirlenmesidir. Damla sulama sistemlerinden faydalanmak için firmamız yetkilileriyle iletişime geçerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kontrol Üniteleri

Kontrol Ünitelerini görmek için tıklayınız.

İncele

Sprey Başlıklar

Sprey başlıkları görmek için tıklayınız.

İncele

Rotorlar

Rainbird Rotorları görmek için tıklayınız

İncele

Vanalar

Rainbird Vanaları görmek için tıklayınız

İncele

Küresel Vanalar

Küresel Vanaları görmek için tıklayınız.

İncele